ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   บุคลากร
   แนวคิดพื้นฐานสู่การปฏิบัติ
   พันธกิจและวิสัยทัศน์
   เป้าประสงค์
   ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
   กลยุทธ์การดำเนินงาน
   บทบาทหน้าที่
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
  • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง ตั้งอยู่ เลขที่ 2200  อาคารสุขถาวร ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-321-6900
  • โทรสาร.02-321-6644  อีเมล์ sl.nfe@hotmail.com ตัวอาคารสำนักงานมีลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 2 คูหา ติดถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามโรงพยาบาลวิภาราม) การคมนาคมสะดวก มีรถโดยสารประจำทางผ่านหลายสาย ได้แก่ ปอ.517,ปอ.92,ปอ.พ.23,11 และอยู่ใกล้สี่ผ่านแยกพัฒนาการ ตัดถนนศรีนครินทร์ มีรถประจำทางได้แก่ ปอ.145, ปอ.519,ปอ.206, ปอ.550, ปอ.11 และสาย 207, 133
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0-2321-6900, 0-2321-6644 e-mail : info@slnfe.com
Copyrights © 2009 www.slnfe.com All Rights Reserved.
counter