กศน. เขตสวนหลวง 1

วันที่  13 ธ.ค. 2552 ณ กศน.แขวงอ่อนนุช ศรช.วัดปากบ่อ ซ.อ่อนนุช 35 


          กศน.เขตสวนหลวง ได้รับเกียรติ จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต
8 (สวนหลวง ประเวศ บางนา พระโขนง) สส.สุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ และ สส.สามารถ มะลูลีม มาเป็นประธานในพิธีเปิด กศน.แขวงอ่อนนุชและบรรยายพิเศษ ทั้งนี้ การเปิดกศน.แขวง เป็นไปตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.ตำบล/แขวง เพื่อให้เป็นหน่วยจัดการศึกษาในระดับชุมชนอย่างแท้จริง ทั้งการศึกษาตามอัธยาศัย การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน การจัดพิธีเปิดป้ายกศน.แขวงอ่อนนุช ครั้งนี้ ทำให้ประชาชนรับทราบ และเข้าใจบทบาทของ กศน.แขวงได้ดียิ่งขึ้น ในงานดังกล่าว การมีการแสดงผลงานของนักศึกษา สายสามัย/สายอาชีพ/นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การประกวดการขับร้องเพลง การแสดงนาฏศิลป์ขององค์กรนักศึกษา การมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่

ผู้สำเร็จหลักสูตรคอมพิวเตอร์ การให้ความรู้เรื่องการกลับมาของไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 และการสร้างภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ 3 ดี โดยวิทยากรจากศูนย์บริการสาธารณสุข 22 (วัดปากบ่อ) และ การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักศึกษา ประชาชน ชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ หน่วยงานราชการ อาทิ โรงเรียนวัดปากบ่อ  ศึกษาธิการเขตสวนหลวง สก. สข. กรรมการสถานศึกษา อาสาสมัคร กศน. และเครือข่ายต่างๆ ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0-2321-6900, 0-2321-6644 e-mail : info@slnfe.com
Copyrights © 2009 www.slnfe.com All Rights Reserved.
counter