ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง

"เรื่องราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน" ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560

 

 

 

http://www.slnfe.com/images/2560/suanluang_02.jpg

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0-2321-6900, 0-2321-6644 e-mail : info@slnfe.com
Copyrights © 2009 www.slnfe.com All Rights Reserved.
counter