ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

วันที่  1 ธันวาคม 2552  เวลา  09.00  น.  นายสุวัฒน์  ชำนาญกิจ  ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว  นำคณะข้าราชการเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี  และเป็นพลังของแผ่นดิน  และวันคล้ายวัยสถาปนาจังหวัดสระแก้ว  ประจำปี  2552  ณ  พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว และหอประชุมปางสีดา โดยมีนายศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท  เนื่องในศุภวาระมหามงคลชัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา  5 ธันวาคม  2552 โดยมีข้าราชหารทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ที่มา  : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0-2321-6900, 0-2321-6644 e-mail : info@slnfe.com
Copyrights © 2009 www.slnfe.com All Rights Reserved.
counter