ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบเกียรติบัตร และ ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0-2321-6900, 0-2321-6644 e-mail : info@slnfe.com
Copyrights © 2009 www.slnfe.com All Rights Reserved.
counter