ข่าวกิจกรรม

พิธีเปิด กศน.แขวงอ่อนนุช 
 

เมื่อวันอาทิตย์ที 13 ธันวาคม 2552
กศน.เขตสวนหลวง ได้มีพิธีเปิดกศน.แขวงอ่อนนุช ตามนโนบายรัฐบาล

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0-2321-6900, 0-2321-6644 e-mail : info@slnfe.com
Copyrights © 2009 www.slnfe.com All Rights Reserved.
counter