ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 7 และ 14  กุมภาพันธ์  2553  กศน.เขตสวนหลวง ได้จัดโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ  English On Tour ณ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ  มิวเซียมสยาม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยการบูรณาการความรู้กับหมวดวิชาภาษาอังกฤษและหมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน  ในรูปแบบค่ายเรียนรู้ตามอัธยาศัย  ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ เช่นพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่และสถานที่สำคัญๆ มาพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของตนเอง และได้รับความเพลิดเพลินจากความรู้ที่สอดแทรกอยู่ในเกมและกิจกรรมต่างๆ

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0-2321-6900, 0-2321-6644 e-mail : info@slnfe.com
Copyrights © 2009 www.slnfe.com All Rights Reserved.
counter