ข่าวกิจกรรม

             

         กศน.เขตสวนหลวงได้จัดทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน" ค่ายพัฒนาการการศึกษาวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1 " ณ ศุนย์วิทยาศาสตร์รังสิต  ในวันอาทิตย์  ที่  4  กรกฏาคม  2553   เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์ตรงในรายวิชาวิทยาศาสตร์   เพื่อนำไปบูรณาการกับวิชาที่เรียนในภาคเรียนที่ 1/2553   ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางวิทยากรของศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิต   ซึ่งจัดกิจกรรมออกเป็นฐานการทดลองให้นักศึกษาได้เรียนรู้   นักศึกษาให้การร่วมมือเป็นอย่างดี   โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในรุ่นที่ 1 จำนวน  160 คน

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0-2321-6900, 0-2321-6644 e-mail : info@slnfe.com
Copyrights © 2009 www.slnfe.com All Rights Reserved.
counter