ข่าวกิจกรรม
เดิน วิ่งโอลิมปิคเดย์ 2011 Olympic Day 2011
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2554 ณ บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า เขตดุสิต กรุงเทพฯ
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0-2321-6900, 0-2321-6644 e-mail : info@slnfe.com
Copyrights © 2009 www.slnfe.com All Rights Reserved.
counter