ข่าวกิจกรรม
กศน.เขตสวนหลวง ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประจำปีการศึกษา 2554
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0-2321-6900, 0-2321-6644 e-mail : info@slnfe.com
Copyrights © 2009 www.slnfe.com All Rights Reserved.
counter