ข่าวกิจกรรม


กศน.เขตสวนหลวง ร่วมกับเครือข่ายชุมชนสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ อาทิ โรงเรียนหัวหมาก โรงเรียนสวนรัฐวิทยา ชุมชนพัฒนาริมคลองสะแก  ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า
วันที่เสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี


   

 

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0-2321-6900, 0-2321-6644 e-mail : info@slnfe.com
Copyrights © 2009 www.slnfe.com All Rights Reserved.
counter