ข้อมูลชุมชนเขตสวนหลวง
ที่ตั้งและอาณาเขต

เขตสวนหลวง เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ สภาพทั่วไปเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

เขตสวนหลวงตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางใต้ของฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตบางกะปิและเขตห้วยขวาง มีคลองแสนแสบ คลองกะจะ และแนวลำรางสาธารณะเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตประเวศ มีคลองบึงบ้านม้า ลำรางหลังหมู่บ้านเอื้อสุข คลองประเวศบุรีรมย์ และคลองหนองบอนเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตประเวศและเขตพระโขนง มีคลองตาสาด คลองเคล็ด ซอยยาจิตร์ ซอยอ่อนนุช 44 (สามพี่น้อง) ซอยหมู่บ้านพัฒนพล คลองบ้านหลาย และคลองขวางบนเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตวัฒนา มีคลองบางนางจีนและคลองตันเป็นเส้นแบ่งเขต

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0-2321-6900, 0-2321-6644 e-mail : info@slnfe.com
Copyrights © 2009 www.slnfe.com All Rights Reserved.
counter