ปฏิทินการศึกษา
ปฏิทินการศึกษา 

13 พฤศจิกายน 2559 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

20 พฤศจิกายน 2559 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่/รับประกาศนียบัตรนักศึกษาเก่า

<< Prev - 1 - Next >>
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0-2321-6900, 0-2321-6644 e-mail : info@slnfe.com
Copyrights © 2009 www.slnfe.com All Rights Reserved.
counter