ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ 21 เมษายน 2561 - 30 เมษายน 2561 

รับสมัครนักศึกษาใหม่  วันที่ 21 เมษายน 2561

รับสมัครเทียบระดับการศึกษา 
กศน.เขตสวนหลวงเปิดรับสมัครเทียบระดับการศึกษา
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนต้น
- มัธยมศึกษาตอนปลาย

(เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามวันและเวลาราชการ)
 
ประกาศ เรื่องราคากลางจัดซื้อหนังสือ 

ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง

"เรื่องราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน" ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
 
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี 
นายสุวัฒน์  ชำนาญกิจ  ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว  นำคณะข้าราชการเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
<< Prev - 1 - Next >>
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0-2321-6900, 0-2321-6644 e-mail : info@slnfe.com
Copyrights © 2009 www.slnfe.com All Rights Reserved.
counter