ข่าวกิจกรรม
วันที่ 25 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นำโดย อาจารย์วนิดา สุขถาวร จัดหลักสูตรช่างปูนให้กับชุมชน ณ ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า 
พิธีมอบเกียรติบัตรและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 
พิธีมอบเกียรติบัตรและปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 
ร่วมแสดงความอาลัย 
งานวันเด็กแห่งชาติ 
 
ค่ายยุวกาชาดนอกโรงเรียน 

กศน.เขตสวนหลวง จัดกิจกรรมค่ายยุวกาชาดนอกโรงเรียน ณ เสือป่าแคมป์ จังหวัดสระบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติตนการเป็นพลเมืองดี

รับวุฒิการศึกษา 
รับวุฒิการศึกษา ทุกระดับ
 
เดิน วิ่งโอลิมปิคเดย์ 2011 Olympic Day 2011 
เดิน วิ่งโอลิมปิคเดย์ 2011 Olympic Day 2011
กศน.เขตสวนหลวง ร่วมงานเครือข่าย 
 
กศน.ต่อต้านสารเสพติด ตามนโยบาย3D 
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ 
 
กิจกรรมค่ายพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ ศุนย์วิทยาศาสตร์รังสิต รุ่นที่ 1 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนักศึกษาตามนโยบาย 3 D 
 
พิธีเปิดกศน.แขวงอ่อนนุช 

พิธีเปิดกศน. แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง ณ วัดปากบ่อ

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
ประมวลภาพกิจกรรมในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตสวนหลวง
 
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
ประมวลภาพกิจกรรมในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตสวนหลวง
การศึกษาพื้นฐานนอกระบบ 
ประมวลภาพกิจกรรมในโครงการการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตสวนหลวง
 
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ 
ประมวลภาพกิจกรรมในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตสวนหลวง
โครงการค่ายส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ English on Tour 

<< Prev - 1 - Next >>
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0-2321-6900, 0-2321-6644 e-mail : info@slnfe.com
Copyrights © 2009 www.slnfe.com All Rights Reserved.
counter