ข้อมูลชุมชนเขตสวนหลวง
ที่ตั้งและอาณาเขต 
เขตสวนหลวง เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ สภาพทั่วไปเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
ประวัติศาสตร์ 
เขตสวนหลวงเดิมมีฐานะเป็น ตำบลสวนหลวง เป็นเขตการปกครองของอำเภอพระโขนง จังหวัดพระประแดง ต่อมาอำเภอพระโขนงได้ย้ายมาขึ้นกับจังหวัดพระนคร...
 
การแบ่งเขตการปกครอง 
เขตสวนหลวงมีเขตการปกครองย่อยเพียง 1 แขวง (khwaeng) คือ แขวงสวนหลวง (Suan Luang)
การคมนาคม 
ทางสายหลักในพื้นที่เขตสวนหลวง ได้แก่...
<< Prev - 1 - Next >>
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0-2321-6900, 0-2321-6644 e-mail : info@slnfe.com
Copyrights © 2009 www.slnfe.com All Rights Reserved.
counter